LLINE|FIELD REVOLUTION COMPANY

TEL

長町サンハイツ大規模修繕工事

【リニューアル工事 施工事例】長町サンハイツ大規模修繕工事

  • 建物名  I 長町サンハイツ大規模修繕工事
  • 所在地  I 宮城県仙台市太白区郡山1-19-1
  • 建物面積 I 6800㎡
  • 工期   I 平成30年7月~平成30年12月

【リニューアル工事 施工事例】長町サンハイツ大規模修繕工事 【リニューアル工事 施工事例】長町サンハイツ大規模修繕工事